Här finns mötesprotokoll från detta verksamhetsår samt stadgar och reglementen. En länk till protokoll från tidigare år finns längst ned.

Styrelsen 2018/2019

Styrdokument
Stadgar för Datasektionen
Reglemente
Policysamling

Sektionsmöten
Sektionmöte 1 – 2018-11-08
Närvarolista Sektionmöte 1 – 2018-11-08

Sektionmöte 3 – 2019-03-06
Närvarolista Sektionmöte 3 – 2019-03-06

Motionsmall för sektionsmöten

Styrelsemöten
Styrelsemöte 1 – 2018-07-16
Styrelsemöte 2 – 2018-08-06
Styrelsemöte 3 – 2018-09-06
Styrelsemöte 4 – 2018-09-24
Styrelsemöte 6 – 2018-10-18
Styrelsemöte 7 – 2018-10-25
Styrelsemöte 8 – 2018-11-06
Styrelsemöte 10 – 2018-11-20

Kårfullmäktige
Dokument från kårfullmäktige hittas hos
Teknologkåren

Äldre protokoll
Protokoll från tidigare verksamhetsår

Har du några funderingar över protokollen så maila info@datasektionen.com