Datasektionen

Vid intresse hör av er till kassor@datasektionen.com

Datasektionen har ett flertal saker till försäljning

Märken20kr/10kr
Spegatter25kr
Pins10kr

Overaller och teknologmössor hanteras av kåren.

Datasektionen har även saker till uthyrning:

Datasektionen har i nulägen grillar samt ett PA-system som går att hyra. Ljudsystemet fungerar perfekt för användning i Studenternas under exempelvis sittningar. Priser för uthurning hittar ni under respektive ämne.

Har ni frågor eller är intresserade? Hör av er till kassor@datasektionen.com.

Eventuell skada
Vid eventuella skador på tillgången skall reparationskostnaden debiteras låntagaren. Om tillgången är obrukbar vid återlämning eller ej återlämnas skall ett inköp av likvärdig utrustning debiteras låntagaren.

Förseningsavgift
Vid eventuellt ej återlämnad tillgång vid avtalad tid och plats tillkommer en förseningsavgift på dubbel dygnsavgift.

Grillar

Vid uthyrning av grillar skall låntagaren komma överens med lämplig styrelsemedlem över tid och plats för att överlämna grillarna och skriva avtal, samt komma överens om tid och plats där grillarna skall återlämnas.

Kostnaden för att hyra en grill:

Sektionsmedlem150kr/påbörjat 24 timmar
Icke sektionsmedlem200kr/påbörjat 24 timmar

 

PA-system

Vid uthyrning av PA-systemet skall kunden komma överens med en kontaktperson i styrelsen om tid för upphämtning och avlämning av PA-systemet. Vid uthyrning lämnas en kontant pant och ett uthyrningsavtal undertecknas av kund samt ansvarig styrelsemedlem. Pant återlämnas till kunden ifall de krav som ställs i avtalet är uppfyllda. Uppfylls inte dessa krav så tillfaller panten Datasektionen och styrelsen kommer vid nästkommande styrelsemöte besluta om ytterligare ersättning är nödvändig. Obs! Obligatorisk pant på 500 kr

Priser exklusive pant

Ej student1500 kr/påbörjat 24 timmar
Student (ej kårmedlem)1000 kr/påbörjat 24 timmar
Kårmedlem500 kr/påbörjat 24 timmar
Sektionsmedlem400 kr/påbörjat 24 timmar