Datasektionen

DDOS

DDOS är datas programförening som arbetar mot att gynna deras studenter i studierna, arbetsmarknaden och studentlivet. Till exempel anordnas gemensamma pluggkvällar och nyttiga minikurser.

Här hittar ni deras sida

Mail: ddos@datasektionen.com

Vill man nå dem individuellt så kan man maila:
ddos-ordf@datasektionen.com
ddos-info@datasektionen.com
ddos-vordf@datasektionen.com
ddos-uba@datasektionen.com

Facebook hittas här!

MÄTFEL

MÄTFEL är programföreningen för teknisk fysik och elektroteknik i Luleå. Föreningen ägnar sig bland annat åt studiebevakning och pluggstugor i syfte att förebereda programmets studenter för kommande studier och arbetsuppgifter. Föreningen verkar även för att anordna event som ska stärka sammanhållningen inom programmet.

Mail: maetfel@datasektionen.com

Vill man nå dem individuellt så kan man maila:
maetfel-ordf@datasektionen.com
maetfel-vordf@datasektionen.com
maetfel-sexy@datasektionen.com
maetfel-uba@datasektionen.com

Facebook hittas här!

SLURP

Studentföreningen för Luleå Tekniska Universitets Rymdteknik Program startades upp 2015 och är Rymdteknikprogrammets programförening. Föreningen finns till för att hjälpa medlemmarna med sina studier och att stärka gemenskapen mellan årskullarna inom programmet så väl som inom resten av Datasektionen. Vi anordnar pluggstugor, sittningar m.m.

Mail: slurp@datasektionen.com

Vill man nå dem individuellt så kan man maila:
slurp-ordf@datasektionen.com
slurp-vordf@datasektionen.com
slurp-uba@datasektionen.com

Facebook hittas här!

TAPAS

T.A.P.A.S är programföreningen för dig som läser Tillämpad Artificiell Intelligens vid Luleå Tekniska Universitet. Vi håller i event så som pluggstugor och sittningar för våra medlemmar. Har du några idéer på event du vill de? Hör då av dig!

Mail: tapas@datasektionen.com

Vill man nå dem individuellt så kan man maila:
tapas-ordf@datasektionen.com
tapas-info@datasektionen.com
tapas-vice@datasektionen.com
tapas-uba@datasektionen.com

Facebook hittas här!