Sök till datastyret!

Vi har valt att förlänga tiden för nomineringar till datasektionens styrelse! Det nya datumet för senaste nominering är den 2 februari. Styrelseposter som söks är: * Ordförande * Vice Ordförande * Kassör * Informationsansvarig * Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) * Studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) * Arbetsmarknadskontakt * XP-el Ordförande * Sexmästare * STV-Ordförande Övriga poster som söks är: *…

Läs mer...