Datasektionen

Här finns mötesprotokoll från detta verksamhetsår samt stadgar och reglementen. En länk till protokoll från tidigare år finns längst ned.

Styrelsen 2020/2021

Styrdokument
Stadgar för Datasektionen
Reglemente
Policysamling

Sektionsmöten
Sektionsmöte 1 – 2020-09-30

Sektionsmöte 2 – 

Sektionsmöte 3 – 

Sektionsmöte 4 – 
Motionsmall för sektionsmöten

Styrelsemöten
Styrelsemöte 1 – 2020-08-03
Styrelsemöte 2 – 2020-08-17
Styrelsemöte 3 – 2020-09-08
Styrelsemöte 4 -2020-09-21
Styrelsemöte 5 – 2020-10-08
Styrelsemöte 6 – 2020/11/02
Styrelsemöte 7 – 2020-11-24
Styrelsemöte 8 – 2020-12-16
Styrelsemöte 9 – 2021-01-24
Styrelsemöte 10 – 2021-02-07
Styrelsemöte 11 – 2021 02-21
Styrelsemöte 12 – 2021-03-07
Styrelsemöte 13 – 2021-03-14
Styrelsemöte 14 – 2021-04-11
Styrelsemöte 15 – 2021-04-25
Styrelsemöte 16 – 2021-05-09
Styrelsemöte 17 – 2021-05-16

Kårfullmäktige
Dokument från kårfullmäktige hittas hos
Teknologkåren

Äldre protokoll
Protokoll från tidigare verksamhetsår

Har du några funderingar över protokollen så maila info@datasektionen.com