Datasektionen

Här finns mötesprotokoll från detta verksamhetsår samt stadgar och reglementen. En länk till protokoll från tidigare år finns längst ned.

Styrelsen 2022/2023

Styrdokument
Stadgar för Datasektionen
Reglemente
Policysamling

Sektionsmöten
Protokoll fån sektionsmöten
Motionsmall för sektionsmöten

Styrelsemöten
Protokoll från styrelsemöten

Kårfullmäktige
Dokument från kårfullmäktige hittas hos
Teknologkåren

Äldre protokoll
Protokoll från tidigare verksamhetsår

Har du några funderingar över protokollen så maila info@datasektionen.com