Datasektionen

Här finns mötesprotokoll från detta verksamhetsår samt stadgar och reglementen. En länk till protokoll från tidigare år finns längst ned.

Styrelsen 2020/2021

Styrdokument
Stadgar för Datasektionen
Reglemente
Policysamling

Sektionsmöten
Sektionsmöte 1 – 2021-09-08
Motionsmall för sektionsmöten

Styrelsemöten
Styrelsemöte 1 – 2021-07-10
Styrelsemöte 2 – 2021-07-31
Styrelsemöte 3 – 2021-08-14
Styrelsemöte 4 – 2021-08-31
Styrelsemöte 5 – 2021-09-07
Styrelsemöte 6 – 2021-09-14

Kårfullmäktige
Dokument från kårfullmäktige hittas hos
Teknologkåren

Äldre protokoll
Protokoll från tidigare verksamhetsår

Har du några funderingar över protokollen så maila info@datasektionen.com