Datasektionen

Här finns mötesprotokoll från detta verksamhetsår samt stadgar och reglementen. En länk till protokoll från tidigare år finns längst ned.

Styrelsen 2020/2021

Styrdokument
Stadgar för Datasektionen
Reglemente
Policysamling

Sektionsmöten
Sektionsmöte 1 – 2020-09-30

Sektionsmöte 2 – 
Motionsmall för sektionsmöten

Styrelsemöten
Styrelsemöte 1 – 2020-08-03
Styrelsemöte 2 – 2020-08-17
Styrelsemöte 3 – 2020-09-08
Styrelsemöte 4 -2020-09-21
Styrelsemöte 5
Styrelsemöte 6 –
Styrelsemöte 7 –
Styrelsemöte 8 –

Kårfullmäktige
Dokument från kårfullmäktige hittas hos
Teknologkåren

Äldre protokoll
Protokoll från tidigare verksamhetsår

Har du några funderingar över protokollen så maila info@datasektionen.com