Datasektionen

Vid intresse hör av er till kassor@datasektionen.com.

Datasektionen har ett flertal saker till försäljning.

Märken20kr/10kr
Spegatter25kr
Pins10kr

Overaller och teknologmössor hanteras av kåren.

Datasektionen har även saker till uthyrning:

Grillar

Vid uthyrning av grillar skall låntagaren komma överens med lämplig styrelsemedlem över tid och plats för att överlämna grillarna och skriva avtal, samt komma överens om tid och plats där grillarna skall återlämnas.

Eventuell skada
Vid eventuella skador på tillgången skall reparationskostnaden debiteras låntagaren. Om tillgången är obrukbar vid återlämning eller ej återlämnas skall ett inköp av likvärdig utrustning debiteras låntagaren.

Förseningsavgift
Vid eventuellt ej återlämnad tillgång vid avtalad tid och plats tillkommer en förseningsavgift på dubbel dygnsavgift.

Kostnaden för att hyra en grill:

Sektionsmedlem150kr/påbörjat 24 timmar
Icke sektionsmedlem200kr/påbörjat 24 timmar

PA-system
Obs! Obligatorisk pant på 500 kr

Priser exklusive pant

Ej student1500 kr/påbörjat 24 timmar
Student (ej kårmedlem)1000 kr/påbörjat 24 timmar
Kårmedlem500 kr/påbörjat 24 timmar
Sektionsmedlem400 kr/påbörjat 24 timmar