Datasektionen

Vad kul att ni kommer hit och vill veta hur vi vill synas!

Bilden av Datasektionen påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld där den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss alla att på ett tydligt sätt identifiera vår sektion och vad vi står för. På denna sida hittar du regler och praktiska tips för hur du använder sektionens grafiska profil.

Först och främst så måste ni fråga Informationsansvarige för Datasektionen om tillstånd, honom/henne når ni via info@datasektionen.com.

Varför har man en grafisk profil?

Har man inga regler för hur man kommunicerar utåt kommer det uppstå problem för eller senare när nytt material skapas eller när olika personer gör material. Innehåller kan få olika typsnitt, färger, mönster, utformning och kanske även logotyp kan mottagaren behöva tänka en extra gång för att koppla till samma avsändare. Intrycket blir oprofessionellt, hafsigt och varumärket blir således lidande. En grafisk profil resulterar således i en högre grad av igenkänning och att det blir lättare för flera personer att arbeta med samma material. För oss innebär detta att vi vill underlätta inkännandet av vår sektion hos studenter såväl som företag och andra organisationer. Vi vill även kunna använda varumärket som ett “seal of approval” för att visa vad vi står bakom.

Namnet

 • Sektionens fulla namn är Datasektionen vid Luleå tekniska universitet, dock är enbart Datasektionen accepterat.
 • Datasektionen stavas alltid med versalt D och ska aldrig särskrivas.
 • Datasektionen benämns som Datasektionen på svenska såväl som engelska.
 • För tillägg så som “vid Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet” hänvisar vi till deras grafiska manualer.

Typografi

 • Typsnittet är Open Sans.

 

Logotypen

  • Förvräng inte logotypen. När ni använder den så ska proportionerna bestå.
  • Byt inte ut någon färg. Logotypen finns i färg såväl som svartvit. Primärt används den i färg (gul, röd, orange).
  • Lämna en femtedel (1/5) av logotypens storlek (diameter) marginal till annat objekt. Gäller även kanter av dokument/liknande.

Färger

Gul:
HEX: #ffcc11
RGB: 255,204,17
CMYK: 0,000, 0,200, 0,933, 0,000

Röd:
HEX: #992222
RGB: 153, 34, 34
CMYK: 0,000, 0,778, 0,778, 0,400

Orange:
HEX: #ee6622
RGB: 238, 102, 34
CMYK: 0,000, 0,571, 0,857, 0,067

Nerladdning

Vektoriserat färg
Vektoriserat svartvit

2500×2500 färg
2500×2500 svartvit

“D”et som måste vara med
“D”et som måste vara med (svart)

Är det något ni undrar eller saknar är det bara att höra av sig till info@datasektionen.com.