Datasektionen

Talman

Maila talmannen på talman@datasektionen.com

Talman: Vakant

Kårfullmäktigeledamöter

Maila samtliga KF-ledamöter på kf@datasektionen.com

Magnus Stenfelt
Emanuel Roos
Jonas Ingard
Peter Panduro
Simon Jonsson

Valberedning

Maila samtliga valberedare på valberedningen@datasektionen.com

Vakant
Vakant
Vakant

Revisorer

Maila revisorerna på revisorer@datasektionen.com

Externrevisor: Vakant
rev@datasektionen.com

Internrevisor: Peter Panduro
inrev@datasektionen.com

 

Datasektionens ständige Sebbe

(Väljs på livstid eller tills någon bättre hittas)