Datasektionen

Data:råd skapar rum för att fler i sektionen ska kunna engagera sig och därmed ett större intresse för dess frågor och utveckling. Med fler engagerade och en mer avlastad Styrelse kan vi i sektionen tillsammans utvecklas och nå nya höjder!

data:ordfrad

Data:ordfrad är en kommunicationskanal mellan sektionen och dess utskott.

Kontakt: vordf@datasektionen.com

 

Ekonomirådet

Ekonomirådet arbetar med frågor kring sektionens ekonomi. Vill du vara med och budgetera allt ifrån små inköp till hela sektionens ekonomi är man varmt välkommen.

Kontakt: kassor@datasektionen.com

 

Arbetsmarknadsrådet

Arbetsmarknadsrådet arbetar för att främja kontakten mellan studenterna vid Datasektionen och näringslivet. Att ha ett utskott att arbeta med detta avlastar Arbetsmarknadskontakt (Armk) och bygger möjligheten till större och fler sammarbeten mellan sektionen och näringslivet.

Kontakt: armk@datasektionen.com

 

Bevakningsrådet

Bevakningsrådet arbetar med en av de grundläggande plikter vi har som sektion, nämligen utbildningsbevakning och studiemiljöbevakning. Då det är något som påverkar varje student under sin tid på LTU är det rimligt att varje person som har ett större intresse för att arbeta med frågor kring detta ska ges chansen!

Kontakt: ubs@datasektionen.com och/eller smbs@datasektionen.com

 

Informationsrådet

Informationsrådet arbetar med allt som “syns” i sektionen. Sektionens hemsida, olika mail och sociala medier kan ibland bli mycket för enbart en person att sköta och utveckla samtidigt. Är man en jäkel på att skriva roliga infomail, göra snygga posters eller intresserad av hemside- och serveradministration, eller bara nyfiken och vill lära dig är man varmt välkommen att höra av sig!

Kontakt: info@datasektionen.com

Den ständige Sebbe