Datasektionen

Ordförande

Linda Pelleberg

Studiemiljöbevakningssamordnare

Emma Söderberg

Vice Ordförande

Albin Martinsson

Utbildningsbevakningssamordnare

Jacob Jansson

Kassör

Vakant

Arbetsmarknadskontakt

Vakant

Informationsansvarig

Lina Lundström

Sexmästare

Hanna Matsson