Talman

Maila talmannen på talman@datasektionen.com

  • Talman: Samuel Sonesson

Kårfullmäktigeledamöter

Maila samtliga KF-ledamöter på kf@datasektionen.com

  • Jon Westerlund
  • Pontus Eriksson Jirbratt
  • Jonas Jacobsson
  • Daniel Sjödin

Valberedning

Maila samtliga valberedare på valberedningen@datasektionen.com

  • Linda-Maria Badea
  • Vakant
  • Vakant

Revisorer

Maila revisorerna på revisorer@datasektionen.com


Datasektionens ständige Sebbe

(Väljs på livstid eller tills någon bättre hittas)