Talman

Maila talmannen på talman@datasektionen.com.

 • Talman: Vakant

Kårfullmäktigeledamöter

Maila samtliga KF-ledamöter på kf@datasektionen.com

 • Jon Westerlund
 • Fredrik Pettersson
 • Patrik Wall

Valberedning

Maila samtliga valberedare på valberedningen@datasektionen.com

 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

Revisorer

Maila revisorerna på revisorer@datasektionen.com

 • Externrevisor: Christoffer Nordström
 • rev@datasektionen.com

 • Internrevisor: Martin Svensson
 • inrev@datasektionen.com


Datasektionens ständige Sebbe

(Väljs på livstid eller tills någon bättre hittas)