Datasektionens Styrelse 2018/2019

Ordförande

 • Peter Panduro

Vice Ordförande

 • Eric Sundäng Peters

Kassör

 • Jonathan Brorsson

Informationsansvarig

 • Casper Lundberg

UBS

 • Kim Steenari

SMBS

 • Simon Johnsson

Arbetsmarknadskontakt

 • Christina Källkrans

Sexmästare

 • Linus Landström

Datasektionens Styrelse 2017/2018

Ordförande

 • Lukas Karlsson

Vice Ordförande

 • Joakim Rosenqvist

Kassör

 • Oscar Bäckman

Informationsansvarig

 • Kevin Träff

UBS

 • Martin Mörtsell

SMBS

 • Christina Källkrans

Arbetsmarknadskontakt

 • Gustav Mattsson

Sexmästare

 • Philip Öberg

Datasektionens Styrelse 2016/2017

Ordförande

 • David Rutqvist

Vice Ordförande

 • Carl Bäck

Kassör

 • Hanna Isaksson

Informationsansvarig

 • Joakim Larsson

UBS

 • Simon Ranefjärd

SMBS

 • Carl-Henrik Hanquist

Arbetsmarknadskontakt

 • Elna Warnhag

XP-el ordförande

 • Joakim Lundberg

Sexmästare

 • Fanny Bergerstam

Datasektionens Styrelse 2015/2016

Ordförande

 • Joel Hedén
 • E-mail: ordf@datasektionen[dot]com

Vice Ordförande

 • Julia Bahri
 • E-mail: vordf@datasektionen[dot]com

Kassör

 • Gustaf Lennerstedt
 • E-mail: kassor[at]datasektionen[dot]com

Informationsansvarig

 • Lorentz Kinde
 • E-mail: info[at]datasektionen[dot]com

UBS

 • Cornielia Gustafsson
 • E-mail: ubs[at]@datasektionen[dot]com

SMBS

 • Niklas Eliason
 • E-mail: smbs[at]datasektionen[dot]com

Arbetsmarknadskontakt

 • Johan Jatko
 • E-mail: armk[at]datasektionen.com

XP-el ordförande

 • Henrik Tjäder
 • E-mail: xpel[at]datasektionen[dot]com

Sexmästare

 • Lukas Karlsson
 • E-mail: sexm[at]datasektionen[dot]com

STV Ordförande

 • Simon Berglund
 • E-mail: stv[at]datasektionen[dot]com

Datasektionens Styrelse 2014/2015

Ordförande

 • Pontus Ridderström
 • E-mail: ordf@datasektionen.com
 • Telefon:

Vice Ordförande

 • Pernilla Malmgren
 • E-mail: vordf@datasektionen.com
 • Telefon:

Kassör

 • William Mokhlef
 • E-mail: kassor@datasektionen.com
 • Telefon:

Informationsansvarig

 • Daniel Björk
 • E-mail: info@datasektionen.com
 • Telefon:

UBS

 • Michel Widerström
 • E-mail: ubs@datasektionen.com
 • Telefon:

SMBS

 • Christian Uhlan
 • E-mail: smbs@datasektionen.com
 • Telefon:

Arbetsmarknadskontakt

 • Jacob Nilsson
 • E-mail: armk@datasektionen.com
 • Telefon:

XP-el ordförande

 • Nils Fredriksson
 • E-mail: xpel@datasektionen.com
 • Telefon:

Sexmästare

 • Jim Roos
 • E-mail: sexm@datasektionen.com
 • Telefon:

STV-Ordförande

 • Leo Ozolins-Carlson
 • E-mail: stv@datasektionen.com
 • Telefon:

Datasektionens Styrelse 2013/2014

Ordförande

 • Trolle Geuna
 • E-mail: ordf@datasektionen.com
 • Telefon:

Vice Ordförande

 • Jesper Bergeskans
 • E-mail: vordf@datasektionen.com
 • Telefon:

Kassör

 • Erik Karlsson
 • E-mail kassor@datasektionen.com
 • Telefon:

Informationsansvarig

 • Kamal Alkahwati
 • E-mail: info@datasektionen.com
 • Telefon:

UBS

 • Daniel Kastinen
 • E-mail: ubs@datasektionen.com
 • Telefon:

SMBS

 • Martin Divak
 • E-mail: smbs@datasektionen.com
 • Telefon:

Arbetsmarknadskontakt

 • Simon Berglund
 • E-mail: armk@datasektionen.com
 • Telefon:

XP-el ordförande

 • Jessica Ågerlind
 • E-mail: xpel@datasektionen.com
 • Telefon:

Sexmästare

 • Moa Skan
 • E-mail: sexm@datasektionen.com
 • Telefon:

STV-Ordförande

 • Martin Persson
 • E-mail: stv@datasektionen.com
 • Telefon:

Datasektionens Styrelse 2012/2013

Ordförande

 • Sophia Caspár
 • E-mail: ordf AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Vice Ordförande

 • Stina Bergström
 • E-mail: vordf AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Kassör

 • Jimmie van Eijsden
 • E-mail kassor AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Informationsansvarig

 • Johan Burström
 • E-mail: info AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

UBS

 • Philip Lindblad
 • E-mail: ubs AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

SMBS

 • Jesper Rönnholm
 • E-mail: smbs AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Arbetsmarknadskontakt

 • Jonas Medin
 • E-mail: armk AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

XP-el ordförande

 • Angelica Brusell
 • E-mail: xpel AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Sexmästare

 • Niklas Brynolf
 • E-mail: sexm AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

STV-Ordförande

 • Christoffer Carholt
 • E-mail: stv AT datasektionen DOT com
 • Telefon:

Datasektionens Styrelse 2011/2012

Styret 11/12

Styret 11/12

Ordförande

 • Elias Small

Vice Ordförande

 • Johan Öhman

Kassör

 • Jesper Hamfelt

Informationsansvarig

 • Karl Öhman

UBS

 • Björn Nilsson

SMBS

 • Vakant

Arbetsmarknadskontakt

 • Angelica Brusell

XP-el ordförande

 • Stefan Sundin

Sexmästare

 • Jesper Ericson

STV-Ordförande

 • Vakant

Datasektionens Styrelse 2010/2011

Datastyret 2010-2011

Datastyret 10/11

Ordförande

 • Johan Koskinen

Vice Ordförande

 • Sandra Lindqvist

Kassör

 • Axel Winsa

Informationsansvarig

 • Robert Nilsson

SMBS

 • Vakant

UBS

 • Assiye Süer

Arbetsmarknadskontakt

 • Håkan Therén

XPel-ordförande

 • Stefan Sundin

Sexmästare

 • Magda Ljunggren

STV-ordförande

 • Angelica Berg

Datasektionens Styrelse 2009/2010

Ordförande

 • Sebastian Själin

Vice Ordförande

 • Marcus Söderqvist

Kassör

 • Johan Hedblom

Informationsansvarig

 • Anton Svensson

UBS1

 • Elin Wahlström

UBS2

 • Assiye Süer

Arbetsmarknadskontakt

 • Håkan Therén
 • Maria Willhans

XP-el-ordförande

 • Max Wisten

Sexmästare

 • Sandra Lindqvist

STV-ordförande

 • Mattias Gimbergsson

Datasektionens Styrelse 2008/2009

Datastyret 08/09

Ordförande

 • Sebastian Arcordh

Vice Ordförande

 • Patrik Johansson

Kassör

 • Henrik Jäger

Informationsansvarig

 • Emil Andersson

UBS1

 • Richard Larsson

UBS2

 • Marcus Broberg

Arbetsmarknadskontakt

 • Johan Lindgren

XP-el-ordförande

 • Mathias Gimbergsson

Sexmästare

 • Marcus Söderqvist

STV-ordförande

 • Hamin Mousavi

Datasektionens Styrelse 2007/2008

Ordförande

 • Josefin Lundqvist

Vice Ordförande

 • Marina Erneholm

Kassör

 • Andreas Eberhardt

Informationsansvarig

 • Jonas Lundqvist

UBS1

 • Maria Paul

UBS2

 • Johan Hedblom

Arbetsmarknadskontakt

 • Peter Möllerström

XP-el-ordförande

 • Max Wisten

Sexmästare

 • Tim Kornhammar

STV-ordförande

 • Andreas Risberg

Datasektionens Styrelse 2006/2007

Ordförande

 • Frida Nellros

Vice Ordförande

 • Andreas Eberhardt

Kassör

 • Andreas Nielsen

Informationsansvarig

 • Erika Schölin

UBS1

 • Nils Carlsson

UBS2

 • Leonard Broman

Arbetsmarknadskontakt

 • John Hansson-Winqvist

XP-el-ordförande

 • Oscar Isoz

Sexmästare

 • Jesper Moberg

STV-ordförande

 • Andreas Risberg

Datasektionens Styrelse 2005/2006

Ordförande

 • Andreas Bofjäll

Vice Ordförande

 • Viktor Larsson

Kassör

 • Lukas Karlsson

Informationsansvarig

 • Fredrik Kihlander

UBS1

 • Emil Engman

UBS2

 • vakant

Arbetsmarknadskontakt

 • Joel Andersson

XP-el-ordförande

 • Oscar Isoz

Sexmästare

 • Lars Eriksson

STV-ordförande

 • Andreas Risberg

Datasektionens Styrelse 2004

Ordförande

 • Erik Johansson

Vice Ordförande

 • Björn Olsson

Kassör

 • Fredrik Ohlander

Informationsansvarig

 • Fredrik Kihlander

UBS1/SRO1

 • Maria Wernersson

UBS2/SRO2

 • Peter Wibeck

Arbetsmarknadskontakt

 • Christo Dordlofva

XP-el-ordförande

 • Oscar Isoz

Sexmästare

 • Alexander Sjögren

Datasektionens Styrelse 2003

Ordförande

 • Måns Malmberg

Vice Ordförande

 • Gustav Kullring

Kassör

 • Johan Forsblom

Informationsansvarig

 • Teres Lundqvist

UBS1/SRO1

 • Daniel Strömbom

UBS2/SRO2

 • Maria Wernersson

Arbetsmarknadskontakt

 • Johan Pettersson

XP-el-ordförande

 • Nils Olsson

Sexmästare

 • Sven Petterson

Datasektionens Styrelse 2002

Ordförande

 • Martin Nilsson

Vice Ordförande

 • Johan Wahlström

Kassör

* Johan Forsblom, tillf. kassör

Informationsansvarig

 • Lisa Boström

UBS1/SRO1

 • Anders Strömberg

UBS2/SRO2

 • Martina Rasch

Arbetsmarknadskontakt

 • Lina Lindén

XP-el-ordförande

 • Nils Olsson, tillf. XP-el-ordförande

Sexmästare

 • Erik Gustafsson

Datasektionens Styrelse 2001

Ordförande

 • Johan Lampinen

Vice Ordförande

 • Jesper Hardegård

Kassör

 • Anna Jerrlin

Informationsansvarig

SRO

 • Camilla Sandström

IntK

 • Josefin Leander

Arbetsmarknadskontakt

 • Magnus Lövgren

XP-el-ordförande

 • Johan Holmer
 • Daniel Sjölund

Sexmästare

 • Johan Wahlström

 

För ännu äldre information, kontakta nuvarande styrelse.